Apr 30, 2010

on Leave a Comment

Ngày Nữ hoàng Ở Hà Lan


Ngày Nữ Hoàng Hà Lan ( Queen’s Day ) được tổ chức vào ngày 30/4 hàng năm, lễ hội đặc biệt kỉ niệm sinh nhật nguyên Nữ hoàng Juliana, mẹ của Nữ Hoàng Beatrix ngày nay. Ngày này cũng được Hà Lan lấy làm ngày quốc khách cho quốc gia của họ.
Nhân dịp này Google Hà Lan có đăng logo mới mừng sự kiện quan trọng của đất nước Hà Lan.

0 Nhận xét:

Post a Comment