Apr 16, 2010

on Leave a Comment

Tuần Lễ Khám Phá Văn Hóa Ý


Hôm nay, trang chủ Google Ý đăng logo mới cho sự kiện Tuần lễ khám phá văn hóa Ý từ ngày 16-25/4/2010.
Còn ngày hôm qua Google Tây Ban Nha đăng logo cho ngày Trẻ em của quốc gia này.

0 Nhận xét:

Post a Comment