May 6, 2010

on Leave a Comment

Bầu Cử Quốc Hội Anh


Google Vương Quốc Anh đăng logo mới cho sự kiện quan trọng của đất nước này: Bầu cử quốc hội Anh ngày 6/5. Các bạn cũng có thể theo dõi diễn biến của cuộc bầu cử tại trang www.google.co.uk/election2010.

0 Nhận xét:

Post a Comment