May 26, 2010

on Leave a Comment

Ngày Của Mẹ Ở Ba Lan


Không rõ đây là lần thứ bao nhiêu Google đăng lại logo kỷ niệm Ngày của Mẹ. Trong lần này Google Ba Lan đã một lần nữa sử dụng lại logo trong năm nay.

0 Nhận xét:

Post a Comment