May 8, 2010

on Leave a Comment

Ngày Của Mẹ Trên Đất Nước Hàn Quốc


Hôm nay Google Hàn Quốc đăng logo cho Ngày của Mẹ của đất nước Hàn Quốc. Điều đáng chú ý là lại một lần nữa họ sử dụng lại logo của mình cho những ngày giống nhau.

0 Nhận xét:

Post a Comment