May 8, 2010

on 4 comments

Tốc Độ Duyệt Web Của Chrome Nhanh Hơn Đạn Bắn

Hãng tìm kiếm số 1 thế giới vừa giới thiệu video so sánh tốc độ trình duyệt Chrome 5 với tia sét, sóng âm thanh và súng bắn "đạn khoai tây".Trong cả 3 cuộc đối đầu trên, trình duyệt của hãng tìm kiếm số một thế giới đều chiến thắng.
Còn ý kiến của bạn về vấn đề này ra sao?

4 comments: