Jun 2, 2010

on Leave a Comment

Quốc Khánh Italia Năm 2010


Hôm nay ( 2/6 ), Google Italia đăng logo mới mừng ngày Quốc Khánh của đất nước nam Âu này.

0 Nhận xét:

Post a Comment