Jul 2, 2010

on Leave a Comment

Quốc Khánh Canada 2010


Cùng ngày với sự kiện thành lập Khối thị trường chung Đông Phi là ngày quốc Khánh Canada (1/7/1867 - 1/7/2010 ). Google Canada cũng đăng logo cho sự kiện quốc gia đó.
Không chỉ có trang chủ Google có hành động này mà đến cả Orkut cũng đăng logo cho ngày quốc khánh của Canada.

0 Nhận xét:

Post a Comment