Jul 14, 2010

on Leave a Comment

Quốc Khánh Lần Thứ 221 Cộng Hòa Pháp

Hôm nay Google Pháp đã đăng logo mới cho quốc khánh lần thứ 221 nước Cộng hòa Pháp (14/7/1789 - 14/7/2010).

0 Nhận xét:

Post a Comment