Jul 24, 2010

on Leave a Comment

Sinh Nhật Lần Thứ 90 Của Arthur Boyd

Google Australia cho đăng logo mới vào hôm nay để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 90 cho họa sĩ Arthur Boyd ( 24/07/1920 - 24/07/2010 ). Điều đặc biệt là cũng trùng với ngày trùng với sinh nhật họa sĩ người Séc Alphonse Maria Mucha.

0 Nhận xét:

Post a Comment