Jul 3, 2010

on 3 comments

Tour de France Chính Thức Bắt Đầu


Đúng như mình dự đoán trong bài viết trước về sự nhầm lần ngày tháng của Google nên đã đăng sớm logo của Orkut cho cuộc đua danh tiếng Vòng quanh nước Pháp năm 2010. Cuộc đua năm nay là cuộc đua lần thứ 97 được tổ chức và theo dự kiến cuộc thi sẽ diễn ra từ ngày 3/7-25/7/2010.

3 comments: