Jul 22, 2010

on Leave a Comment

YouTube Logo Cho Cuộc Thi "Life in a Day"

Sau khi phát động cuộc thi "Life in a Day" từ ngày 6/7/2010 thì bắt đầu từ ngày 21/7, Youtube cho đăng 1 logo mới trong đó hiển thị số ngày đếm ngược đến cuộc thi đó. Bài viết này được đăng thì Youtube đã chính thức công bố công khai 2 logo ( mình sẽ giới thiệu dưới đây ).

Điều ngạc nhiên là chúng ta có thể đoán được logo tiếp theo mà Youtube dự định đăng chỉ bằng cách thay đổi 1 chữ số trong url của nó.


* Cập nhật: Vào đúng ngày 24/7, Youtube chính thức đăng logo cho cuộc thi này:

0 Nhận xét:

Post a Comment