Jul 1, 2010

on Leave a Comment

YouTube Tự Động Biến Đổi Sắc Màu


Bạn có thể Youtube có hình nền không? Để kiểm chứng bạn có thể truy cập vào trang http://www.youtube.com/user/GoogleChromeThemes
Thực chất đây là kênh riêng của Google Chrome Themes quảng báo cho kho giao diện của trình duyệt Chrome mà thôi.
Bạn có thể xem một số kênh được thiết kế theo kiểu này tại:

http://www.youtube.com/wariolandshakeit2008

0 Nhận xét:

Post a Comment