Aug 14, 2010

on 4 comments

Chào Năm Học Mới Ở Mỹ

Mấy ngày hôm nay trang chủ Yahoo cho đăng logo chào đón năm học mới ở Mỹ sắp bắt đầu. Logo trên được link với trang Back-to-School 2010.

4 comments: