Sep 1, 2010

on Leave a Comment

Khai Giảng Năm Học Mới Ở Ba Lan


Hôm nay trang chủ Google Ba Lan đăng logo cho ngày khai giảng năm học mới trên đất nước này.

0 Nhận xét:

Post a Comment