Sep 10, 2010

on Leave a Comment

Ngày Nhà Giáo Trung Quốc Năm 2010


Hôm nay trang chủ Google Hongkong đăng logo cho ngày hiến chương nhà giáo Trung Quốc ( 10/09/2010 ).

0 Nhận xét:

Post a Comment