Oct 22, 2010

on Leave a Comment

Google Docs Hỗ Trợ Upload Ảnh Bằng Cách Kéo Thả

Thông tin mới nhất mà mình nhận được là Google Docs đã hỗ trợ việc tải ảnh lên đề chèn vào tài liệu chỉ bằng cách kéo thả, tương tự như Gmail.Tuy nhiên để có thể sử dụng được tính năng này bắt buộc bạn phải sử dụng các trình duyệt mới nhất có hỗ trợ HTML5's File API như Chrome, Firefox, Safari.

Google OS

0 Nhận xét:

Post a Comment