Oct 23, 2010

on Leave a Comment

Kỷ Niệm Cuộc Cách Mạng Hungary Năm 1956


Trang chủ Google Hungary vào ngày hôm nay đã cho đăng logo mới kỷ niệm 54 năm ngày diễn ra cuộc cách mạng ở Hungary ( 23/10/1956 ).

Sự kiện năm 1956 ở Hungary, còn gọi là Cách mạng Hungary năm 1956 (Tiếng Hungary: 1956-os forradalom), Cuộc khủng hoảng ở Hungary, Cuộc bạo loạn vũ trang tại Hungary, hoặc Cuộc nổi dậy Hungary năm 1956 là một cuộc nổi dậy đồng thời trên cả nước chống lại chính phủ theo chủ nghĩa Stalin của Cộng hoà Nhân dân Hungary và các chính sách của nó, do Liên Xô áp đặt, kéo dài từ ngày 23 tháng 10 đến 10 tháng 11 năm 1956. - Wikipedia

0 Nhận xét:

Post a Comment