Oct 26, 2010

on Leave a Comment

Kỷ Niệm Quốc khánh Lần Thứ 55 Cộng hoà Áo


Hôm nay trang chủ Google Áo đăng logo mừng quốc khánh lần thứ 55 của đất nước Cộng Hòa Áo ( 26/10/1955 - 26/10/2010 ).

0 Nhận xét:

Post a Comment