Oct 29, 2010

on Leave a Comment

YouTube Chào Đón 1 Tỷ Người Theo Dõi


Youtube đã cho đăng logo mới chào đón số subscriptions thứ 1 tỷ. Đây là con số cực kỳ ấn tượng nếu ta đem so sánh với dân số toàn cầu hay số người sử dụng internet trên thế giới.
Một lần nữa xin chia vui cùng Youtube!

0 Nhận xét:

Post a Comment