Nov 29, 2010

on Leave a Comment

"Chúng Ta Vẫn Chưa Thực Sự Hiểu Rõ Về Hành Tinh Này"


Trang chủ Google Nhật Bản vừa cho đăng logo của người thắng trong cuộc thi vẽ logo với chủ đề ""We Unidentified planet". Người thắng cuộc là em Suzuki Tihiro đến từ trường Kamogawa Kamogawa, thành phố Chiba.

0 Nhận xét:

Post a Comment