Nov 11, 2010

on Leave a Comment

Lễ Độc Lập Của Ba Lan


Hôm nay trang chủ Google Ba Lan cho đăng logo mới mừng lễ độc lập hàng năm của đất nước Ba Lan ( 11/11/1918 - 11/11/2010 ).

0 Nhận xét:

Post a Comment