Nov 12, 2010

on Leave a Comment

Ngày Cựu Chiến Binh Mỹ Năm 2010


Vào ngày hôm qua, trang chủ Google Mỹ đã đăng logo cho ngày kỷ niệm cuae Cựu Chiến Binh Mỹ ( 11/11/2010 ).

0 Nhận xét:

Post a Comment