Nov 30, 2010

on Leave a Comment

Ngày Thánh Andrew Năm 2010St Andrew's Day là ngày lễ Saint Andrew được tổ chức vào ngày 30 tháng 11 hàng năm. Đây cũng được coi như ngày Quốc Khánh của Scotland.
Để kỷ niệm cho ngày lễ này trang chủ Google Anh đã đăng logo mới này.

0 Nhận xét:

Post a Comment