Nov 22, 2010

on Leave a Comment

Quốc Khánh Nước Cộng hòa Li-băng


Trang chủ Google Li-băng đã cho đăng logo mới tính vào ngày hôm nay để kỷ niệm 67 năm quốc khánh nước Cộng hào Li-băng (22/11/1943 - 22/11/2010).

0 Nhận xét:

Post a Comment