Dec 2, 2010

on Leave a Comment

Quốc khánh Lần Thứ 39 Các Tiểu Vương Quốc A-rập Thống Nhất


Một ngày sau quốc khánh của đất nước Romania thì đến ngày hôm nay (02/12/2010) trang chủ Google UAE cho đăng logo mưng quốc khánh lần thứu 39 Các Tiểu Vương quốc A-rập Thống nhất (UAE) (02/12/1971 – 02/12/2010).

0 Nhận xét:

Post a Comment