Dec 12, 2010

on Leave a Comment

Quốc Khánh Lần Thứ 47 Cộng Hòa Kenya


Trang chủ Google Kenya vừa cho đăng logo mừng quốc khánh lần 47 của Cộng hòa Kenya ( 12/12/1963 - 12/12/2010 ).

0 Nhận xét:

Post a Comment