Dec 1, 2010

on Leave a Comment

Quốc khánh Lần Thứ 92 Nước Romania


Trong ngày hôm nay, trang chủ Google Romania cho đăng logo mừng kỷ niệm lần thứ 92 Quốc khánh nước Romania (01/12/1918 -01/12/2010).

0 Nhận xét:

Post a Comment