Jan 24, 2011

on Leave a Comment

Orkut Tròn 7 Tuổi


Hôm nay, dịch vụ mạng xã hội ảo Orkut tròn 7 tuổi, để đánh dấu mốc đáng nhớ này Google đã giới thiệu logo mới.
Tuy đã ra đời cách đây khá lâu và được Google đỡ đầu nhưng Orkut ngày càng lép về trước Facebook. Hiện tại Orkut chỉ nổi ở một số quốc gia như Ấn Độ hay Brazil mà thôi.

0 Nhận xét:

Post a Comment