Jan 25, 2011

on Leave a Comment

Sinh Nhật Lần 252 Của Nhà Thơ Robert Burns


Trang chủ Google Anh vừa mới cho đăng logo cho sinh nhật lần thứ 252 của nhà thơ Robert Burns ( 25/01/1759 - 25/01/2011 ).

Robert Burns (25 tháng 2 năm 1759 – 21 tháng 7 năm 1796) là nhà thơ dân tộc Scotland, tác giả của các tập thơ, trường ca và những bài hát dân gian cải biên viết bằng tiếng Anh phương ngữ Scotland. - Wikipedia.org

0 Nhận xét:

Post a Comment