Feb 25, 2011

on Leave a Comment

Quốc khánh lần thứ 50 Của Kuwait


Vào ngày hôm nay, trang chủ Google Kuwait cho đăng logo Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 50 của Nhà nước Kuwait (25/02/1961 – 25/2/2011).

0 Nhận xét:

Post a Comment