Feb 27, 2011

on Leave a Comment

Sinh Nhật Danh Hoạ Joaquin Sorolla Và Quốc Khánh Cộng Hòa Dominicana


Trang chủ Google Tây Ban Nha và một số quốc gia khác vừa cho đăng logo kỷ niệm 148 năm ngày sinh của danh họa Joaquín Sorolla ( 27/02/1863 - 27/02/2011 ).
Trong khi đó Google Dominicana lại đăng logo cho lễ quốc khánh của quốc gia này.

0 Nhận xét:

Post a Comment