Feb 24, 2011

on Leave a Comment

Kỷ Niệm Lần Thứ 93 Ngày Quốc Khánh Nước Cộng Hòa Estonia


Google Estonia vừa cho đăng logo mới kỷ niệm lần thứ 93 ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Estonia (3/2/1984-23/2/2011).

0 Nhận xét:

Post a Comment