Dec 29, 2010

on Leave a Comment

Google Maps Bổ Sung Bàn Phím Ảo

Sau Web Search, YouTube và Google Translate thì đã đến lượt Google Maps được bổ sung bàn phím ảo. Đây là thông tin làm nhiều bạn thích thú vì nó sẽ giúp ta tìm kiếm địa điểm dễ dàng hơn bằng từ khóa chính xác với ngôn ngữ địa phương.Ngoài bàn phím ảo dành cho tiếng Việt thì ta có thể thấy được Google đã bổ sung bàn phím này cho một số trang Google Maps ở một số quốc gia như Nga, Thái Lan, Hàn Quốc...

0 Nhận xét:

Post a Comment