Oct 28, 2013

on Leave a Comment

Kỷ Niệm Quốc Khánh Cộng Hoà Áo

Kỷ Niệm Quốc Khánh Cộng Hoà Áo

Hôm thứ Bảy vừa rồi, trang chủ Google Áo đã cho đăng logo mới kỷ niệm lần thứ 58 Quốc khánh Cộng hòa Áo (26/10/2012).

0 Nhận xét:

Post a Comment