Mar 7, 2014

on 3 comments

Ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8/3/2014

Ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8/3/2014
Trang chủ Google vừa cho đăng logo sớm hơn 1 ngày kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3/2014. Ngày Quốc tế Phụ nữ là thành quả đấu tranh lâu dài và lặng lẽ của hàng triệu phụ nữ trên thế giới chống lại tư tưởng trọng nam khinh nữ và công nhận vai trò của phụ nữ trong các nỗ lực hòa bình và phát triển và kêu gọi chấm dứt phân biệt đối xử và tăng hỗ trợ cho sự tham gia đầy đủ và bình đẳng của phụ nữ.