Apr 15, 2014

on Leave a Comment

Google Mua Lại Hãng Sản Xuất Máy Bay Không Người Lái Titan Aerospace

Google Mua Lại Hãng Sản Xuất Máy Bay Không Người Lái Titan Aerospace

Chúng ta đã có thông tin về việc Facebook muốn mua lại Titan Aerospace, công ty sản xuất máy bay không người lái nhằm phục vụ cho Internet.org nhưng chính Google mới chính là hãng nhanh tay hơn. Google đã thỏa thuận mua lại Titan Aerospace với giá không được công bố. Những máy bay của Titan sẽ được dùng trong dự án Project Loon cung cấp internet ở những khu vực xa xôi hay thậm chí là Project Makani xây dựng những tua-bin phát điện trên không sử dụng năng lượng gió. Tất nhiên, Google Maps hay Earth cũng có thể được lợi nhờ Titan Aerospace.

Về phần Facebook, họ sẽ chuyển sang một công ty sản xuất máy bay không người lái khác là Ascenta nhằm phục vụ mục đích kết nối tất cả mọi người.0 Nhận xét:

Post a Comment