May 18, 2014

on Leave a Comment

Kỷ Niệm 40 Năm Phát Minh Khối Lập Phương RubikTrang chủ Google vừa mới cho đăng logo mới kỷ niệm tròn 40 năm ngày phát minh ra Khối Rubik. Lập phương Rubik (Khối Rubik hay đơn giản là Rubik) là một trò chơi giải đố cơ học được phát minh bởi giáo sư kiến trúc, điêu khắc gia người Hungary Ernő Rubik.

0 Nhận xét:

Post a Comment