Nov 8, 2014

on Leave a Comment

Kỷ Niệm 25 Năm Ngày Bức Tường Berlin Sụp Đổ

Kỷ Niệm 25 Năm Ngày Bức Tường Berlin Sụp Đổ

Trang chủ Google vừa mới đăng logo cho ngày kỷ niệm 25 năm ngày bức tường Berlin sụp đổ (9/11/1989 - 9/11/2014) để đánh đấu việc chấm dứt sự chia rẽ thời Chiến tranh Lạnh.

0 Nhận xét:

Post a Comment