Apr 16, 2015

on Leave a Comment

Ngày Đầu Tiên Mùa Măng Tây Ở Đức


Hôm qua, trang chủ Google Đức cho đăng logo đánh dấu ngày đầu tiên của mùa măng tây ở Đức (15/4/2015).

0 Nhận xét:

Post a Comment