Apr 16, 2015

on Leave a Comment

YouTube Thử Nghiệm Video Player Mới

YouTube đang âm thầm thử nghiệm trình phát video mới với hiệu ứng trong suốt và tự động ẩn đi nếu không có tác động từ người dùng.


Bạn có thể so sánh trình phát video mới với trình phát hiện hành ngay dưới đây.


So sánh nhanh 2 hình trên ta dễ dàng nhận thấy nút "watch later" không còn trên video player mới và thanh tiến trình phát được làm mỏng hơn một chút nhưng tổng thể video player mới rộng hơn video player cũ khi chúng ta sử dụng. Một thay đổi nhỏ nữa là các nút chỉnh trong phần cài đặt được thiết kế lớn hơn, đậm hơn.


Nếu bạn hứng thử dùng thử video player mới này chỉ việc thay đổi cookie value ở VISITOR_INFO1_LIVE sang Q06SngRDTGA. Nếu bạn dùng Chome thì chỉ cần cài EditThisCookie, sau đó truy cập www.youtube.com (giao diện English (US)), bấm nút mở extension rồi thay đổi giá trị VISITOR_INFO1_LIVE.

0 Nhận xét:

Post a Comment