May 8, 2015

on Leave a Comment

Ngày Của Cha Mẹ Năm 2015

Parent's Day 2015

Trang chủ Google Hàn Quốc đăng logo mới cho ngày của Cha Mẹ ở quốc gia này (8/5/2015). Đây là ngày để con cái thể hiện sự hiếu thảo đối với cha mẹ.

0 Nhận xét:

Post a Comment