Jun 15, 2015

on Leave a Comment

Google Gay


Đây không phải lần đầu tiên Google ủng hộ cộng đồng LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender), bằng hành động cho đăng dải ruy băng 6 màu của LGBT là lời khẳng định với Google sẽ không có sự phân biệt nào cả. Ngay hôm nay khi bạn tìm kiếm bằng một số từ khóa như [lgbt], [gay]... bạn sẽ thấy các dải ruy băng đủ màu trên trang tìm kiếm.

0 Nhận xét:

Post a Comment