Jun 10, 2015

on Leave a Comment

Kỷ Niệm 1075 Năm Ngày Sinh Của Abu al-Wafa' al-Buzjani

Kỷ Niệm 1075 Năm Ngày Sinh Của Abu al-Wafa' al-Buzjani

Trang chủ Google các quốc gia ở Trung Đông là Bắc Phi cùng đăng logo kỷ niệm sinh nhật lần thứ 1075 của nhà toán học, thiên văn học người Ba Tư là Abu al-Wafa' al-Buzjani (10/06/940 - 10/06/2015).

0 Nhận xét:

Post a Comment