Jun 29, 2016

on Leave a Comment

Logo Trang Google Doodles

Sáng nay mình tình cờ phát hiện một logo trong trang gallery lưu trữ các logo của Google. Logo khá bé nên bạn sẽ khó nhận ra hình cánh tay cầm bút đã vẽ nốt nét cuối chứ e.
Có thể logo này đã có từ lưu nhưng giờ mình mới biết và nhìn khá thú vị.

0 Nhận xét:

Post a Comment