Mar 31, 2017

on Leave a Comment

Kỷ niệm 145 năm ngày sinh của Sergei Diaghilev

Trang chủ Google Nga cho đăng logo mới kỷ niệm 145 năm ngày sinh của Sergei Diaghilev (31/03/1872 - 31/03/2017). Ông được biết tới với tên Serge, ông cũng là một nhà phê bình văn học, diễn viên múa ba lê và là người sáng lập ra đoàn ba lê nổi tiếng Ballets Russes.

0 Nhận xét:

Post a Comment