May 30, 2017

on Leave a Comment

Google Maps Kỷ Niệm 10 Năm Ra Mắt Street View


Hôm nay mình vô tình phát hiện ra Google Maps đã cho biểu tượng Pegman cầm thêm trùm bóng bay và đầu đội mũ để kỷ niệm tròn 10 năm Google Maps ra mắt Street View. Trong 10 năm qua, những chiếc xe ghi hình của Google đã có mặt ở 7 châu lục, 83 quốc gia và đã ghi hình được hàng triệu dặm khắp nơi trên thế giới.

0 Nhận xét:

Post a Comment