Sep 28, 2020

on Leave a Comment

Google Tôn Vinh Nghệ Thuật Cải Lương Của Việt Nam

Google tôn vinh nghệ thuật Cải Lương

Hôm nay, trang chủ Google Việt Nam đăng logo mới tôn vinh nghệ thuật Cải Lương ngay trong ngày Sân khấu Việt Nam (hay còn gọi là ngày tổ nghiệp, 12/8 âm lịch). 

0 Nhận xét:

Post a Comment